fbpx
Property Guide Turkey

هزینه رزرو

پیش پرداخت، نشانده‌ی توافق شرط‌های قرارداد و انجام آن می باشد. بعد از اینکه توافق بر سر اینکه ، خریدار چه چیزی را، به چه مبلغی و تحت کدام شرایط از فروشنده خریداری کرده است، حاصل شود، خریدار برای نشان دادن جدیت امر و بدست آوردن زمان لازم جهت انجام فرآیند اداری، مبلغی را پرداخت می کند. به کمک این پرداخت، معامله به قیمت و شروط توافق شده صورت می پذیرد و بازاریابی ملک متوقف می‌گردد. در پایان از مبلغ نهایی کسر می‌گردد. به صورت کلی مقدار پیش پرداخت در ترکیه، از 2 درصد قیمت فروش ملک تجاوز نمی‌کند.

مطابق شرایط کلی در ترکیه، خریدار وظایفی که به عهده دارد را ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت، پیش پرداخت بجا می‌آورد. اما اگر این مدت برای خریدار کافی نباشد، این وضعیت به توافق پیش از پرداخت بیعانه بستگی دارد. پیش پرداخت باید مستقیما به خود صاحب ملک پرداخت شود، و نه مشاور املاک یا واسطه. اگر غیر از این باشد و فرآیند خرید و فروش به اتمام نرسد، ممکن است فرد واسطه مبلغ بیعانه را به عنوان بهای خدمات نگاه داشته و از بازگرداندن آن خودداری کند.

اگر شروط قرارداد، مقدار پرداختی، وضعیت ملک و سایر ،پیش از پرداخت بیعانه، مابین خریدار و فروشنده مشخص گردد، به نفع دوطرف خواهد بود.

اگر پرداخت بیعانه مستند گردد و سپس انتقال بین خریدار و فروشنده به اتمام نرسد، باید بیعانه به خریدار بازگردانده شود. در این وضعیت، جهت بازپس گرداندن بیعانه، اگر پرداخت بیعانه اثبات شود، نیازی به نشان دادن مستند پرداخت بیعانه که از قبل تهیه شده است، نمی‌باشد.

Content Protection by DMCA.com
فرم درخواست اطلاعات بیشتر

Comments

Ask Us A Question