Property Guide Turkey

توازن ارز لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا در 5 سال گذشته

نرخ ارز به معنای ارزش پول کشور در برابر ارز خارجی است. نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه به صورت خاص مورد نظارت قرار می گیرد. از جمله عوامل مؤثر بر نرخ ارز عبارتند از: تصمیمات FED ، صندوق بین المللی پول ،وضعیت اقتصاد اروپا ، کسری حساب جاری ، تجارت خارجی ، عرضه و تقاضای ارز، پیش بینی تورم ، سیاست‌های اقتصادی ، نرخ بهره داخلی و بین المللی ، وضعیت اقتصاد کشور ، و صنعت گردشگری و توریسم.

یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی این است که در تعیین و اعمال نرخ ارز در ترکیه همراه با دولت باشد. در چارچوب تعیین نرخ ارز ، اختیار و وظیفه تدوین و اجرای سیاست نرخ ارز، متعلق به بانک مرکزی است. بانک مرکزی شیوه های سیاست گذاری ارز خارجی را مطابق با اهداف سیاست پولی تعیین می کند. بانک مرکزی شیوه‌های سیاست تبادل ارز را مطابق با اهداف سیاست پولی تعیین می‌کند. در صورت تغییر سیاست پولی، تغییر سیاست نرخ ارز نیز ممکن است.

از سال 2001 ، ترکیه شروع به استفاده از نرخ ارز شناور تعیین شده با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار کرده است. در ساختار نرخ ارز شناور که در آن نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاست استفاده نمی شود ؛ بانک مرکزی همه اهداف نرخ ارز اسمی یا واقعی را تعیین نمی کند. علاوه بر این ، بانک ؛ به منظور کاهش خطرات در رسیدن به ثبات مالی, اقداماتی در برابر افزایش بیش از حد و یا کاهش ارزش لیر ترکیه انجام می‌دهد.

شما می توانید از جدول زیر ارزش دلار آمریکا نسبت به لیر ترکیه را در 5 سال گذشته، مشاهده فرمایید.

 

سال فصل ها نرخ لیر
2014 فصل زمستان 2,16
فصل بهار 2,12
فصل تابستان 2,28
فصل پاییز 2,33
2015 فصل زمستان 2,62
فصل بهار 2,69
فصل تابستان 3,03
فصل پاییز 2,92
2016 فصل زمستان 2,83
فصل بهار 2,89
فصل تابستان 3
فصل پاییز 3,52
2017 فصل زمستان 3,64
فصل بهار 3,52
فصل تابستان 3,56
فصل پاییز 3,78
2018 فصل زمستان 3,95
فصل بهار 4,56
فصل تابستان 6
فصل پاییز 5,29
2019 فصل زمستان 5,63
فصل بهار 5,74
فصل تابستان 5,65

 

فرم درخواست اطلاعات بیشتر

Comments

Ask Us A Question